Title

Dịch vụ kho bãi container

- Vị trí : Nằm trong khu công nghiệp Đình , sát cụm cảng chiến lược khu vực Đình .

 

- Tổng diện tích : 5,8ha

 

- Dịch vụ chính : Khai thác kho bãi container.

 

- Các dịch vụ gia tăng : vệ sinh, giám định, sửa chữa container khô, container lạnh, PTI, xe container xuất tàu. Tổ chức đóng rút hàng tại bãi. Phục vụ kiểm hóa,  hun trùng hàng xuất nhập khẩu.
 
- Các dịch vụ giao nhận, lưu kho bãi theo yêu cầu khách hàng.