Title

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Phương châm kinh doanh

Tầm nhìn : Trở thành nhà cung cấp dịch vụ hậu cần được ưa thích nhất tại Hải phòng.
Sứ mệnh :  Công ty tiếp vận Đình Vũ quyết tâm mang lại sự hài lòng và tin tưởng cho khách hàng.
Phương châm kinh doanh : Phục vụ chuyên nghiệp   - Chất lượng hoàn hảo   - Hiệu quả tối đa