Title

Lạng Sơn: Ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu Cốc Nam

11/14/2014 10:21:25 AM

Tại cửa khẩu Cốc Nam, Lạng Sơn, nhiều chủ hàng và lái xe hiện đang bị mắc kẹt do hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại đây bị ách tắc.

 

Những mặt hàng xuất qua cửa khẩu này chủ yếu là nông, lâm và thủy sản. Việc ách tắc xuất nhập khẩu bắt đầu diễn ra từ ngày 03/11 đến nay. Chỉ trong ba ngày đầu, đã có đến 108 xe dồn ứ tại cửa khẩu chưa được xuất. Ước tính so với 10 ngày trước, đến hôm nay, lượng hàng xuất sang Trung Quốc chỉ được 20-30%.

 

Nguyên nhân của việc ách tắc xuất nhập khẩu này được cho là phía Trung Quốc đang kiểm soát hàng hóa thuộc diện trao đổi cư dân biên giới. Bởi vậy, các chủ hàng và lái xe ở các tỉnh sâu trong nội địa không được cấp giấy thông hành để sang cửa khẩu Cốc Nam giao nhận hàng hóa.

 

Hiện mới chỉ có cửa khẩu Cốc Nam đang ùn tắc hàng hóa. Do phía Trung Quốc phân luồng hàng hóa tại các cửa khẩu, nên hàng ùn tại đây không thể đi qua cửa khẩu khác để xuất đi.

 

Theo VTV